- Ana Sayfa

- English

 

BİRLEŞİK ÇEVRİMLİ GAZ TÜRBİNİ TEKNOLOJİSİ (COMBINED CYCLE GAS TURBINE TECHNOLOGY)

Birleşik Çevrimli Gaz Türbini Teknolojisi (CCGT) elektrik üretiminde geleneksel tek çevrim elektrik santrallerinden daha verimlidir. Gaz türbini kullanımında CCGT Teknolojisi en verimli kömür santrallerindeki %37 verim ile karşılaştırıldığında %55'e yaklaşan termik verim elde edebilmektedir. Bu da üretilen her bir kWh için yakıt tüketiminde %45'lik azalma sağlamaktadır. Santrale doğal gaz BOTAŞ'ın santral sahasına 3 km uzaklıktaki Doğal Gaz Teslim Ana Boru Hattından teslim edilmektedir.

BÖLGESEL ISITMA (DISTRICT HEATING)

Santral bölgesel ısıtma için, elektrik üretimini herhangi bir kesintiye uğratmadan, 180 MW kapasitede 130 dereceye kadar sıcak su temin edebilmektedir. Bölgesel ısıtma enerjisi HRSG'deki separatörlerden ve Buhar Türbinin düşük basınç bölümünden karşılanmaktadır.


Doğa Enerji Ltd. Şti.